Menu Zamknij

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem,

miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru,

w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”

                                                                                                          Kornel Makuszyński

 

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to święto ustanowione przez UNESCO mające na celu promocję czytelnictwa oraz ochronę własności intelektualnej.

W naszej szkole uroczyste obchody tego wyjątkowego dnia przeprowadzone zostały na dwa sposoby. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogły wziąć udział w przygotowanych wspólnie przez p. Alicję Goślińską – bibliotekarza szkoły i p. Dorotę Stolarską – nauczyciela języka polskiego zajęciach w bibliotece szkolnej, które miały na celu kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Natomiast uczniom klas I-VIII zaproponowałyśmy udział w konkursach zorganizowanych we współpracy z p. Justyną Pawlak – nauczycielem informatyki.

Podczas zajęć dla najmłodszych opowiedziałyśmy o rodzajach i gatunkach książek, wyjaśniłyśmy, dlaczego odgrywają one w naszym życiu tak ważną rolę oraz jakie są zasady korzystania z książek. Każde dziecko przyniosło swoją ulubioną książeczkę i krótko o niej opowiedziało. Nasi mali czytelnicy dowiedzieli się do czego służy zakładka oraz w jaki sposób należy naprawić zniszczoną książkę. Nie zabrakło także piosenek o książeczkach, zagadek i zabawy, polegającej na maszerowaniu z książką na głowie w rytm muzyki. Dzieci miały również za zadanie ułożyć książki od najmniejszej do największej. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali nagrodę w postaci książeczki.

Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Projekt nowej okładki ulubionej książki”, w którym wyróżniłyśmy dwie kategorie wiekowe: pierwsza – klasy I – III, druga – klasy IV – VI. Natomiast uczniowie z klasy VII i VIII przygotowywali prace w ramach konkursu „Sleeveface – Portret z książką”. Głównym celem konkursów było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek, rozwijanie ich wyobraźni, kreatywności i twórczej, artystycznej wypowiedzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursach i gratulujemy zwycięzcom.

 

                                                                                   Alicja Goślińska – bibliotekarz szkolny

                                                                               Dorota Stolarska – nauczyciel języka polskiego

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status