Menu Zamknij

Koło Młodych Matematyków grupy IV – VII oraz Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze grupy  III – V

W ostatnim czasie uczniowie zapoznali się ze stronami internetowymi, które wspomagają proces edukacji. Matematyki można uczyć się samodzielnie, a do tego celu warto wykorzystać proponowane strony.

www.matzoo.pl – zadania matematyczne online dla szkoły podstawowej, z podziałem na poszczególne klasy. Forma gier, w których wpisujemy lub wybieramy prawidłowe odpowiedzi.

www.szaloneliczby.pl – na stronie znajdują się zagadnienia teoretyczne z zakresu wszystkich klas oraz wiele ćwiczeń i łamigłówek interaktywnych w postaci gier matematycznych. Znajdują się tu również sprawdziany dopasowane do poziomu poszczególnych klas. W dziale o egzaminie ósmoklasisty można rozwiązywać liczne próbne testy online.

www.matematyka.opracowania.pl – wyszukujemy odpowiedni dział matematyki w szkole podstawowej, a nauka prowadzona jest na podstawie komentarzy poszczególnych kroków rozwiązania.

www.matematykawpodstawowce.pl – na tej stronie polecam różne gry matematyczne, sprawdzające umiejętności z poszczególnych działów matematyki.

www.gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy – testy online  (po 10 zadań) dla każdej klasy i każdego działu, na koniec testu widzimy prawidłowe  odpowiedzi oraz statystyki testu.

www.matlandia.gwo.pl – program dla uczniów wspierający naukę w szkole podstawowej, zawiera on interaktywne, animowane zadania.

Bardzo dobrą forma zdalnej nauki matematyki są również lekcje zamieszczone na youtube  na kanałach – Pi-stacja Matematyka, MATMAG, Tomasz Gwiazda.

Kolejne lekcje poświęcone zostały nauce wypełniania Sudoku. Jest to kwadratowy diagram podzielony na 9 identycznych mniejszych kwadratów. Każdy z nich jest podzielony na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest wypełnienie wszystkich 81 kwadratów, na które podzielony jest diagram cyframi od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra może wystąpić jedynie raz. Podobnie w każdym z 9 większych kwadratów – cyfry nie mogą się w nich powtarzać. Zapewne większość uczniów widziała klasyczną wersję papierową tej łamigłówki – często w gazetach. My oczywiście skupiliśmy się na możliwościach gry online.

Polecam na początek spojrzeć na film instruktażowy, gdzie wytłumaczone są kolejne wpisywane liczby –   https://www.youtube.com/watch?v=Am67-ySAEpQ

W Internecie można znaleźć bardzo wiele stron z możliwością uzupełniania Sudoku online, ja proponuję dwie:

www.mojesudoku.pl  – na początek warto wybrać grę treningową o trywialnej trudności, a z czasem zwiększać poziom na wyższy.

https://sudoku.com/pl – tu też można zmieniać poziom trudności poszczególnych kart, ale plusem są podświetlane na szaro kwadraty, które musimy wziąć pod uwagę w wypełnieniu.

Część zajęć projektowych odbywało się na platformie Teams. W takiej formie uczniowie klasy czwartej poznawali porównywanie, dodawanie, odejmowanie i mnożenie dowolnych ułamków zwykłych. Z kolei uczniowie klasy siódmej utrwalali rozwiązywanie trójkątów specjalnych (o kątach 30o, 60o, 90o oraz 45o, 45o, 90o) oraz obliczanie pól i obwodów wielokątów. Zajęcia wyglądały podobnie do obecnie normalnych zajęć matematyki – wspólnie  omawialiśmy i rozwiązywaliśmy przygotowaną kartę, pisząc po pliku PDF.

Cały czas zachęcam również innych uczniów, aby łączyć przyjemne z pożytecznym – wykorzystać zasoby internetowe do jednoczesnej nauki matematyki i zabawy.

 

Łukasz Oterski


W czasie nauki zdalnej, na zajęciach dodatkowych z matematyki, rozpoczęliśmy od opanowania umiejętności edycji pliku PDF. Za pomocą programu Adobe Acrobat Reader DC, a dokładnie narzędzia Skomentuj, uczniowie modyfikowali wysłane karty. Nauka pracy w tym programie pozwala wszystkim usprawnić wykonywanie zadań domowych przesyłanych przez nauczycieli. Bez używania dodatkowego sprzętu – drukarek, skanerów, wykonywania zdjęć, uczniowie potrafią już opracowywać karty pracy i odsyłać do prowadzących zajęcia.

Kolejne lekcje poświęcone zostały nauce podstaw gry w szachy. Gra, która uczy logicznego myślenia, opracowywania strategii, poprawia pamięć i koncentrację jest przydatna do odpowiedniego spędzenia czasu wolnego. Korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej https://www.chess.com/pl/szachy uczniowie poznali jak poruszają się szachowe figury, wykonali pierwsze ruchy i zbicia dzięki narzędziu Szachowy Pasjans.

W dalszej kolejności planowane są rozgrywki z komputerem i online. Pozostałych uczniów również zachęcam do skorzystania z zasobów wyżej wymienionej strony.

Łukasz Oterski

Przykładowe karty prace wykonane przez uczniów:

karta pracy z figurami szachowymi
oś liczbowa i figury geometryczne, trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło, elipsa
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status