Menu Zamknij

Informacje dotyczące obiadów


Drodzy Rodzice!!!

Stołówka szkolna będzie czynna od 06.09.2023 r.
w związku z tym zwracam się z prośbą o zgłoszenie chęci korzystania z obiadów w roku szkolnym 2023/2024
celem ustalenia określonej liczby wydawanych posiłków.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem telefonu 513 902 087 do dnia 04.09.2023.

 

Informujemy, że od 06.09.2023 r. dzieci korzystające z obiadów dofinansowanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie nie będą jadły obiadów. Proszę o zgłaszanie się do GOPS

w Ozorkowie od dnia 01.09.2023r. w celu kontynuacji korzystania z obiadów.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu

17 dni x 5,50 zł = 93,50 zł.

(odliczony został 21.09 – obchody Uroczystości Bitwy nad Bzurą)

 

Wpłaty proszę dokonywać
do dnia 15 -go każdego miesiąca

przelewem na konto szkoły lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Nie dokonanie wpłaty w terminie spowoduje wykreślenie dziecka z listy obiadowej.

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc.
W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

Nieobecności proszę zgłaszać pod numerem telefonu kom. 513 902 087
lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status