Menu Zamknij

Informacje dotyczące obiadów


Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi

85,50 zł.

19 dni x 4,50 = 85,50

Wpłaty proszę dokonywać do 13.10.2021r.

przelewem na konto szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

 

UWAGA!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlnej

od 1 września 2021r. cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.


Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2021 r.wynosi:

81,00 zł.

18 dni x 4,50 = 81,00 

Obiady rozpoczynają się od 06.09.2021r.

Chęć uczęszczania na obiady proszę zgłaszać w sekretariacie

od 1 września do 3 września

Wpłaty proszę dokonywać do 10.09.2021r.

przelewem na konto szkoły 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlnejod 1 września 2021r. cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.


ODLICZENIA ZA OBIADY

Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni.

Odpis następuje od drugiego dnia po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u intendenta lub w sekretariacie szkoły do godz. 7.00 dnia poprzedniego.


UWAGA!!!

Informujemy, że od 06.09.2021r. dzieci korzystające z obiadów dofinansowanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie nie będą jadły  obiadów. Proszę o zgłaszanie się do GOPS w Ozorkowie od dnia 01.09.2021r. w celu dofinansowania obiadów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status