Menu Zamknij

Informacje dotyczące obiadów


Koszt obiadów w miesiącu marcu

21dni x 5,50 zł

 115,50 zł

                        wpłaty proszę dokonywać najpóźniej do 15.03.2023

przelewem na konto szkoły lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

 

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

Nieobecności proszę zgłaszać pod numerem telefonu 042 710 13 86,

kom. 513 902 087 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

 


 

Koszt obiadów w miesiącu lutym

20 dni x 5,50 zł

 110,00 zł

                        wpłaty proszę dokonywać najpóźniej do 15.02.2023

przelewem na konto szkoły lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

Nieobecności proszę zgłaszać pod numerem telefonu 042 710 13 86,

kom. 513 902 087 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

 


Przypominamy o obowiązku zgłoszenia się do GOPS

w Ozorkowie od 01.01.2023 r.

w celu kontynuacji korzystania z obiadów w roku szkolnym 2022\2023


 

Koszt obiadów w miesiącu styczniu

11 dni x 5,50 zł

 60,50 zł

                        wpłaty proszę dokonywać najpóźniej do 13.01.2023

przelewem na konto szkoły lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

Nieobecności proszę zgłaszać pod numerem telefonu 042 710 13 86,

kom. 513 902 087 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status