Menu Zamknij

Informacje dotyczące obiadów


 

Koszt obiadów w miesiącu listopadzie

20 dni x 5,50 zł

 110,00 zł

                        wpłaty proszę dokonywać najpóźniej do 14.11.2022 przelewem na konto szkoły

lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

 

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

Nieobecności proszę zgłaszać pod numerem telefonu 042 710 13 86, kom. 513 902 087 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.


 

Dyrektor Szkoły im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej informuje, że stawka za wyżywienie uczniów będzie wynosić od dnia 1 września 2022 r.  – uczniowie 5,50 zł.

Koszt obiadów w miesiącu październiku

19 dni x 5,50 zł

 104,50,00 zł

    wpłaty proszę dokonywać najpóźniej do 14.10.2022

przelewem na konto szkoły lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

Nieobecności proszę zgłaszać pod numerem telefonu 042 710 13 86,

kom. 513 902 087 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

Rodzicom, którzy już wpłacili 110,00 zł za 20 dni (m-c październik) będzie odliczony jeden dzień w m-c listopadzie ze względu na przypadający dzień wolny – 31.10.  


Informacje dotyczące obiadów  w roku szkolnym 2022/2023

Stołówka szkolna będzie czynna od 05.09.2022 r.(poniedziałek)

 

Dyrektor Szkoły im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej informuje, że stawka za wyżywienie uczniów będzie wynosić od dnia 1 września 2022 r.  – uczniowie 5,50 zł.

 

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu

19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł

wpłaty proszę dokonywać najpóźniej do 12.09.2022

przelewem na konto szkoły lub w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 7:30.

Nieobecności proszę zgłaszać pod numerem telefonu 042 710 13 86,

kom. 513 902 087 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00.

Prosimy o zgłaszanie chęci korzystania ze stołówki szkolnej do dnia 1 września 2022 r. telefonicznie 513 902 087 lub w dniu rozpoczęcia w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że od 05.09.2022r.  dzieci korzystające z obiadów dofinansowanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie nie będą jadły  obiadów.

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  1. Wigury 14 w Ozorkowie od 01.09.2022 r. w celu  dofinansowania do obiadów.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status