Menu Zamknij

Warsztaty z języka angielskiego gr. IV i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia w ramach projektu z grupą IV prowadzone są w formie zdalnej od 6.04.2020 r. Uczniowie kontynuują tematy i zagadnienia zawarte w programie projektu. Nauczyciel przygotowuje i opracowuje karty pracy dla uczniów, korzystając z różnych źródeł zasobów internetowych, z podręcznika i zeszytu ćw. dla klasy VIII. Uczniowie po rozwiązaniu kart pracy odsyłają wykonane ćwiczenia na konto internetowe nauczyciela.  Formy wypowiedzi ustnej (konwersacje, dialogi) oraz konsultacje pracy z uczniami realizowane są za pomocą platformy Teams. Podczas opracowywania materiałów edukacyjnych dla kl. VIII, nauczyciel skupia się głównie na rodzajach ćwiczeń, które pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty, tak aby utrwalać i udoskonalać sprawności językowe. Zajęcia mają na celu poszerzanie słownictwa i wiedzy na temat kultury anglojęzycznej, doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, umiejętności tworzenia form wypowiedzi ustnej i pisemnej, doskonalenie umiejętności zastosowania odpowiednich struktur gramatycznych i czasów podczas wykonywania ćwiczeń. Forma pracy zdalnej nadal pozwala na rozwijanie i udoskonalanie wszystkich sprawności językowych wśród uczniów.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: grupa V

Zajęcia w ramach projektu z grupą V prowadzone są w formie zdalnej od 6.04.2020 r.

Uczniowie kontynuują tematy i zagadnienia zawarte w programie projektu. Nauczyciel przygotowuje i opracowuje karty pracy dla uczniów, korzystając z różnych źródeł zasobów internetowych, z podręcznika i zeszytu ćw. dla klasy VIII. Uczniowie po rozwiązaniu kart pracy odsyłają wykonane ćwiczenia na konto internetowe nauczyciela.  Formy wypowiedzi ustnej (konwersacje, dialogi) oraz konsultacje pracy z uczniami realizowane są za pomocą platformy Teams. Poprzez dodatkowe ćwiczenia leksykalno- gramatyczne i możliwość wykorzystania platformy Teams, uczniowie mają możliwość uzupełniać braki wiedzy, ćwiczyć te sprawności językowe, które sprawiają im najwięcej trudności. Podczas opracowywania materiałów edukacyjnych dla kl.VIII, nauczyciel skupia się głównie na rodzajach ćwiczeń, które pojawiają się na egzaminie ósmoklasisty, tak aby utrwalać i udoskonalać sprawności językowe. Zajęcia mają na celu poszerzanie słownictwa i wiedzy na temat kultury anglojęzycznej, doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, umiejętności tworzenia form wypowiedzi ustnej i pisemnej, doskonalenie umiejętności zastosowania odpowiednich struktur gramatycznych i czasów podczas wykonywania ćwiczeń. Forma pracy zdalnej nadal pozwala na rozwijanie i udoskonalanie wszystkich sprawności językowych wśród uczniów.

Joanna Banacka

klasa 5
klasa 5
klasa 5
klasa 5

 


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status