Menu Zamknij

Koło Małych Biologów i Koło Małych Odkrywców

Od dnia 06.04.2020 r zajęcia KOŁA MAŁYCH BIOLOGÓW ORAZ MAŁYCH ODKRYWCÓW odbywające się w systemie zdalnym poprzez: platformę Teams, dziennik elektroniczny oraz pocztę e-mail, gdzie mamy możliwość w sposób niebezpośredni lecz poprzez Internet dokonywać wspólnie obserwacji, doświadczeń przyrodniczych czy eksperymentów. Nie znaczy to, że uczniowie nie nabywają wiadomości i umiejętności oraz nie kształtują pożądanych postaw ekologicznych. Realizacja proponowanych zagadnień obywa się poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz wymianę spostrzeżeń i doświadczeń uczniów co w znacznym stopniu wzmocniło poczucie odpowiedzialności za pracę indywidualną i grupową. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o roślinach i ekosystemach, budowie i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego poprzez dyskusje, prezentacje multimedialne, karty pracy, filmy, gry edukacyjne. Konkretne działania z wykorzystaniem metod aktywizujących angażują nie tylko uczniów, ale także rodziców, którzy stali się współtwórcami procesu edukacyjnego.

Poprzez prowadzone zajęcia staramy się przede wszystkim:

– rozwijać zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

– wyrabiać poczucie odpowiedzialności za siebie i innych

– wyrabiać samodzielność w zakresie dokonywania spostrzeżeń i obserwacji.

– kształtować umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie.

Katarzyna Górnawypełniona karta pracy na temat modyfikacji budowy i funkcji korzenia
karta pracy – Modyfikacja budowy i funkcji korzenia

wypełniona karta pracy ucznia na temat gadów
karta pracy – gady

karta pracy na temat gadów
Karta pracy – gady

karta pracy na temat budowy układu oddechowego człowieka. Na środku znajduje się grafika przedstawiająca układ oddechowy
układ oddechowy

karta pracy z rysunkiem nerki i jej opisem
nerka

Jadłospis na jeden dzień z podziałem na śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.
Jadłospis
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status