Menu Zamknij

BibliotekaNOWOŚCI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
Biblioteka w Szkole Podstawowej w Modlnej wzbogaciła się o nowości wydawnicze dla najmłodszych o wartości 3.125 zł. Wsparcie w wysokości 2.500 zł otrzymaliśmy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.1. Program zakłada zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Za nami pierwszy etap, czyli zakupy i utworzenie kącika czytelniczego dla przedszkolaków. Obok klasycznych, tradycyjnych książek pojawiły się wydawnictwa sensoryczne – książeczki z zapachami, dźwiękami czy też ruchomymi obrazkami. Wierzymy głęboko, że dzieciaki wychowane w kontakcie z książką, staną się w przyszłości zagorzałymi czytelnikami.
Zapraszamy do naszej biblioteki!
Bibliotekarz szkolny Alicja Goślińska
 
 

Nasza szkoła otrzymała środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3. Możemy je przeznaczyć na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo. W związku z tym przedszkolaki spotkały się z autorem książek dr Wojciechem Marciniakiem – adiunktem w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 roku Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Archiwum Sybiraków, Opowiedział on dzieciom o tym, czym są źródła historyczne, znajdujące się dookoła nas. Zaintrygował je budzikiem, który przemierzył tysiące kilometrów ze swoją właścicielką podczas I i II wojny światowej. Nie można było uniknąć tematu historii współczesnej i dramatu rozgrywającego się w Ukrainie. Dlatego też kontynuacją tych historycznych opowieści były warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonywały gołąbka pokoju. Zajęcia zakończyły się gromkim okrzykiem „POKÓJ!” i mamy nadzieję, że dzieci go przywołają.

Bibliotekarz szkolny Alicja Goślińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status