Menu Zamknij

Biblioteka


Jak Nie Czytam, Jak Czytam

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji czytelniczej JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM. Polegała ona na równoczesnym czytaniu książek przez uczniów z całej Polski. Głównym celem jest budowa pozytywnego wizerunku czytania. Sprawienie, by książka nie kojarzyła się młodym ludziom z obowiązkową lekturą, lecz z czymś przyjemnym, ze spokojem, z wolnym czasem i rozrywką. Akcja ma również za zadanie zachęcić tych uczniów, którzy nie odkryli jeszcze radości z czytania i traktują je jako przykry obowiązek. Nie zmuszamy ich, lecz motywujemy.

Akcja wypromowana została na tydzień przed jej realizacją poprzez przygotowanie tablicy z ogłoszeniem. Zaproszeni zostali wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zaplanowaliśmy ułożenie napisu MODLNA CZYTA, więc każda klasa przygotowywała jedną literę. Przed godziną 10.00 zgromadziliśmy się na boisku szkolnym, ustawiając się odpowiednio. Każdy uczestnik miał ulubioną książkę i czytał ją, podczas gdy dron z kamerą wszystko rejestrował.

Sądzę, że takie spotkanie całej szkoły i czytanie w niecodziennych okolicznościach sprawiło nam wszystkim przyjemność.

Bibliotekarz: Alicja Goślińska


PRZEDSZKOLAKI Z MODLNEJ MAJĄ NOWE KSIĄŻECZKI

            W Szkole Podstawowej w Modlnej dobiega końca realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.1. Program zakładał zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wzbogaciliśmy się o nowości wydawnicze dla najmłodszych o wartości 3.125 zł. Wsparcie w wysokości 2.500 zł otrzymaliśmy w ramach Programu.

          Pierwszym etapem były zakupy książek, zgodnie z listą pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Rodziców, a następnie utworzenie kącika czytelniczego dla przedszkolaków. Obok klasycznych, tradycyjnych książek pojawiły się wydawnictwa sensoryczne – książeczki z zapachami, dźwiękami czy też ruchomymi obrazkami. Odbyło się spotkanie z autorem książek, który zachęcał dzieci do czytania. Na podstawie wybranych pozycji, we współpracy z bibliotekarzem szkolnym, przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne dla obu oddziałów przedszkolnych. Pani Anna Pisera zrealizowała zajęcia o emocjach na podstawie książki „Kolorowy potwór”. Pedagog szkolny Pani Anna Sadecka-Dłubała, wspierając się opowieścią „O Misiu, który szukał przyjaciela”, rozmawiała z dziećmi o przyjaźni. Powstały prace „Mój pluszowy przyjaciel”. Pani Aleksandra Rogalska przygotowała na Dzień Pluszowego Misia puzzle, zgadywanki oraz piękną dekorację promującą czytelnictwo. Odbyły się zajęcia edukacyjne o jesieni na podstawie przygód Misia Uszatka. Najnowszą przygodą przedszkolaków były „Mikołajki z Mikołajem”.

         Wierzymy głęboko, że dzieciaki wychowane w kontakcie z książką, staną się w przyszłości zagorzałymi czytelnikami.

         Zapraszamy do naszej biblioteki!

Bibliotekarz szkolny Alicja GoślińskaNOWOŚCI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
 
Biblioteka w Szkole Podstawowej w Modlnej wzbogaciła się o nowości wydawnicze dla najmłodszych o wartości 3.125 zł. Wsparcie w wysokości 2.500 zł otrzymaliśmy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.1. Program zakłada zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Za nami pierwszy etap, czyli zakupy i utworzenie kącika czytelniczego dla przedszkolaków. Obok klasycznych, tradycyjnych książek pojawiły się wydawnictwa sensoryczne – książeczki z zapachami, dźwiękami czy też ruchomymi obrazkami. Wierzymy głęboko, że dzieciaki wychowane w kontakcie z książką, staną się w przyszłości zagorzałymi czytelnikami.
Zapraszamy do naszej biblioteki!
Bibliotekarz szkolny Alicja Goślińska
 
 

Nasza szkoła otrzymała środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3. Możemy je przeznaczyć na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo. W związku z tym przedszkolaki spotkały się z autorem książek dr Wojciechem Marciniakiem – adiunktem w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 roku Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Archiwum Sybiraków, Opowiedział on dzieciom o tym, czym są źródła historyczne, znajdujące się dookoła nas. Zaintrygował je budzikiem, który przemierzył tysiące kilometrów ze swoją właścicielką podczas I i II wojny światowej. Nie można było uniknąć tematu historii współczesnej i dramatu rozgrywającego się w Ukrainie. Dlatego też kontynuacją tych historycznych opowieści były warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonywały gołąbka pokoju. Zajęcia zakończyły się gromkim okrzykiem „POKÓJ!” i mamy nadzieję, że dzieci go przywołają.

Bibliotekarz szkolny Alicja Goślińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status