Menu Zamknij

Doradztwo zawodowe

Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, znacznie utrudniły uczniom klasy ósmej podjęcie decyzji odnośnie wyboru dalszej drogi swojej edukacji. W marcu i kwietniu tradycyjnie odbywały się bowiem targi edukacyjne, a wiele szkół ponadpodstawowych organizowało tzw. drzwi otwarte mające na celu zaprezentowanie swojej oferty. Polecenie Wojewody Łódzkiego o nieorganizowaniu wycieczek i wyjazdów uczniów oraz nieprzyjmowaniu w charakterze gości grup z innych szkół i placówek, a następnie zawieszenie od 12 marca zajęć w szkołach sprawiło, że wielu tegorocznych absolwentów nadal nie wie, jaką szkołę wybrać.

Z pomocą przychodzi im projekt „Laboratorium Kompetencji w Szkole Podstawowej w Modlnej” w ramach którego od 6 kwietnia zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.
W ramach zadania 1 (kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy) organizowane są konsultacje i warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego.

Głównym celem zajęć skierowanych do uczniów klasy ósmej jest zapoznanie ich
z podstawowymi zasadami rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 szczegółowo omówionymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Podczas konsultacji indywidualnych skupiamy się przede wszystkim na omawianiu aktualnego informatora na rok szkolny 2020/2021 w którym zostały wymienione wszystkie szkoły ponadpodstawowe w województwie łódzkim oraz klasy, które mają zostać uruchomione (dostępnego na stronie internetowej Łódzkiego Kuratora Oświaty pod adresem www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/informator-2019-2020-ostateczny.pdf) oraz Informatora Szkolnego przygotowanego przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Zajęcia warsztatowe dostarczają uczniom również wielu przydatnych linków do stron internetowych, gdzie mogą znaleźć najważniejsze informacje planując swoją przyszłość zawodową.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z rekrutacją oraz przyszłością zawodową uczniowie mogą kierować przez dziennik elektroniczny Uonet+ firmy VULCAN, adres email: rakanowak@gmail.com lub wykorzystując aplikację Messenger.

Rafał Nowak

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status