Menu Zamknij

Klauzula informacyjna dla danych zbieranych przez BIP w Szkole Podstawowej w Modlnej.

Administratorem danych zbieranych przez BIP jest Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej z siedzibą: 95-035 Ozorków, Modlna 29, telefon kontaktowy (42) 710-13-86, adres poczty elektronicznej:
spmodlna@ug-ozorkow.pl

Administrator danych  informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

Dane osobowe w postaci adresu IP są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających z rozporządzenia KRI. Dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (Ministrowi właściwemu ds. informatyzacji) oraz organom ścigania, a także firmom audytorskim i dostawcom hostingu i wsparcia IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane przetwarzane będą przez okres ważności logów tj. trzech miesięcy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  Podanie danych osobowych w zakresie logów jest wymogiem ustawowym, a w zakresie plików cookies dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej. Dane osobowe użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status