Menu Zamknij

Instrukcja udzielanie informacji publicznej na wniosek w Szkole Podstawowej w Modlnej.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli placówka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.

(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat placówki osobiście lub listownie na adres:

Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej
Modlna 29
95-035 Ozorków

lub telefonicznie (42) 710-13-86 / 513-902-087
e-mail spmodlna@ug-ozorkow.pl

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi spełniać wymagania określone w art. 63  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status