Menu Zamknij

Rekrutacja


Rekrutacja – oddział przedszkolny na rok szkolny 2021/2022 – dokumenty do pobrania.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO KLAS „0” I KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę uczniów zakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz do
klasy I Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej na rok szkolny 2020/2021.

  • Do oddziału „0a” zostało zakwalifikowanych 19 osób z obwodu (wszystkie, których rodzice złożyli wymagane dokumenty).

  • Do oddziału „0b” zostało zakwalifikowanych 21 osób z obwodu (wszystkie, których rodzice złożyli wymagane dokumenty).

  • Do klasy I zostało przyjętych ogółem 15 osób (14 osób z obwodu
    i 1 osoba z poza obwodu; wszystkie, których rodzice złożyli wymagane dokumenty).

Imienna lista zakwalifikowanych osób została wywieszona na drzwiach szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia osób zakwalifikowanych, odbędzie się w formie telefonicznej – 16 kwietnia od godz. 9.00

Dalsze czynności będą realizowane zgodnie z harmonogramem rekrutacji


Rekrutacja – klasa pierwsza – na rok szkolny 2020/2021 – dokumenty do pobrania.
Rekrutacja – oddział przedszkolny na rok szkolny 2020/2021 – dokumenty do pobrania.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status