Menu Zamknij

Rekrutacja


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

15 kwietnia 2021 r. komisja rekrutacyjna dokonała analizy wniosków oraz oświadczeń woli przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej. Listy przyjętych zostały wywieszone do publicznej wiadomości na terenie placówki. Dla wszystkich dzieci rekrutacja zakończyła się sukcesem i we wrześniu 2021 r. staną się uczniami naszej szkoły. Jednocześnie informujemy, że przed rekrutacją uzupełniającą szkoła dysponuje jeszcze 9 wolnymi miejscami do klasy pierwszej, 6 wolnymi miejscami w oddziale „0”a oraz dwoma wolnymi miejscami w oddziale „0”b.


REKRUTACJA DO KLASY I ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W NASZEJ SZKOLE

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 w budynku Szkoły Podstawowej w Modlnej zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły. Kolejny etap rekrutacji – składanie przez rodziców pisemnych oświadczeń woli przyjęcia dziecka – odbywać się będzie w dniach od 7 do 14 kwietnia 2021 r. Ostateczne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane przez Komisję Rekrutacyjną 15 kwietnia 2021 r.


Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 – dokumenty do pobraniaRekrutacja – oddział przedszkolny na rok szkolny 2021/2022 – dokumenty do pobrania.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status