Menu Zamknij

Obowiązek informacyjny dla składających pismo.

Jak przetwarzamy Twoje dane gdy składasz pismo?

Gdy składasz pismo w naszym biurze podawczym i są w nim zawarte dane osobowe, Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej (dalej: My).

Informujemy, ze Szkoła powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod mailem zsmodlna@wp.pl lub listownie pod adresem Modlna 29, 95-035 Modlna z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

W jaki sposób i w jakim zakresie pozyskujemy dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Są to wszystkie dane zawarte w treści składanego pisma np. imię, nazwisko, podpis, adres nadania pisma, adres zamieszkania.

Do jakich działań używamy Twoich danych osobowych – CEL PRZETWARZANIA

Wszelkie czynności podejmowane przez Nas są związane ze złożonym pismem. Danych używamy w celu: udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozpatrzenia Twojego podania/wniosku o lub wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego inne działanie związane z naszym procesem realizacji złożonego pisma.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:

 1. obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma, albo

 2. interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.

Okres przetwarzania danych

Wszelkie dane związane ze złożonym pismem przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa. Informacje o konkretnym okresie przetwarzania można odnaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej lub pod adresem mailowym naszego Inspektora Ochrony Danych zsmodlna@wp.pl

Komu przekazujemy Twoje dane? – ODBIORCY DANYCH

Przede wszystkim informujemy, że nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.

Jednak w związku z realizacją pisma Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:

  1. firmom wspierającym nas w zakresie IT.

  2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności

  3. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności

  4. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Czego nie robimy z Twoimi danymi?

 1. Dane nie są przesyłane do państwa trzeciego – czyli poza obszar Unii Europejskiej.

 2. Dane nie podlegają profilowania.

Jakie Ci przysługują prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • prawo do poprawiania danych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do żądania usunięcia danych;

 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Masz również prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wskazane powyżej prawa możesz wykonywać poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: zsmodlna@wp.pl lub na adres Modlna 29, 95-035 Modlna z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”- Jakub Betka.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status