Menu Zamknij

Mała Akademia Przedszkolaka

PODSUMOWANIE PROJEKTU “MAŁA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”

 


PASOWANIE NASZYCH NAJMŁODSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW.

W dniu 29 listopada 2016 r. nastąpiło oficjalne pasowanie naszych najmniejszych i najmłodszych przedszkolaków. 4-latki wraz z opiekunem p. Anną Laskowską przygotowały krótki program artystyczny, mówiły wierszyki, śpiewały i tańczyły. Część oficjalną stanowiło uroczyste pasowanie pierwszaków przez panią dyrektor Alicję Goślińską. Moment ten sprawił, iż stali się oni pełnoprawnymi członkami naszej społeczności szkolnej. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Ozorków pan Tomasz Komorowski, który rozdał dzieciaczkom drobne upominki. Kolejnym etapem ślubowania była krótka prezentacja zajęć, jakie odbywają się w ramach projektu „Mała Akademia Przedszkolaka”. Przedszkolaki mogły pokazać rodzicom, co robią i jak bawią się na zajęciach w ramach projektu.

 


PIERWSZY ETAP PROJEKTU ZA NAMI

Zakończył się pierwszy etap realizacji projektu w Zespole Szkół w Modlnej. W pomieszczeniu dla 4-latków jest nowa, przyjazna dzieciom podłoga, w oknach zainstalowano rolety, które przydają się podczas użytkowania tablicy multimedialnej, która również wraz zestawem komputerowym została zakupiona ze środków projektowych. Zamontowano drzwi ewakuacyjne, zgodne z wymogami przeciwpożarowymi.
Dzieci dostały również wyprawkę plastyczną do codziennej pracy na zajęciach oraz część zabawek i pomocy do zajęć specjalistycznych. 4-latki czekają jeszcze na nowe meble i przygotowują się do „Pasowania na Przedszkolaka”, które planowane jest na koniec listopada.
Wszystkie zakupy i modernizacja pomieszczenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Mała Akademia Przedszkolaka” i skierowane są dla dzieci 4-letnich oraz 5/6 letnich. Zajęcia prowadzi p. Dorota Kluska. Celem głównym jest doskonalenie umiejętności percepcyjno-motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania wzrokowo-słuchowego. Dzieci kształcą czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach. Zajęcia zwiększają szanse edukacyjne dzieci poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

 

 


ZAJĘCIA GRAFOMOTORYCZNE

Zajęcia grafomotoryczne prowadzone są w ramach projektu „Mała Akademia Przedszkolaka” i skierowane są dla dzieci 4-letnich oraz 5/6 letnich. Ich celem jest usprawnianie motoryki rąk, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej oraz wzmacnianie koncentracji uwagi.


Sprawność motoryczna dzieci jest ważnym czynnikiem umożliwiającym wykonywanie czynności wymagających precyzyjnych, drobnych ruchów, a przede wszystkim, warunkującym w przyszłości kształtne, dostatecznie szybkie i czytelne pisanie. Ćwiczenia grafomotoryczne wpływają na wszystkie zmysły dziecka, zapewniają możliwość swobodnej ekspresji ruchowej, zarówno w obrębie całego ciała, jak i sprawności manualnej. Sprawiają ogromną radość i wywołują uśmiechy.

 


ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w ramach projektu „Mała Akademia Przedszkolaka” i skierowane są dla dzieci 4-letnich oraz 5/6 letnich. Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki itp.). Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.

Poprzez zajęcia poznają one własne ciało. Przez obserwacje i naśladowanie gromadzą doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywają się początkowych błędów, przez co ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Wykorzystanie różnorodnych gier i zabaw stymuluje dzieci do uczestnictwa w wybranych ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Jak widać po uśmiechach, zajęcia sprawiają im dużą radość!

 


W dniu 1 września Dyrektor Zespołu Szkół w Modlnej Alicja Goślińska i Skarbnik Gminy Ozorków Pani Małgorzata Domańska podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Mała Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu to 178.083,13 zł, ze środków europejskich szkoła otrzyma 151.370,66 zł. Utworzony został oddział przedszkolny dla czterolatków z terenu Gminy Ozorków, do którego przyjęto 11 dzieci.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dostosowanie pomieszczenia (wymiana podłogi, montaż rolet), zakup nowych stolików, krzesełek i regałów, szafki szatniowej, kolorowych dywanów. Dzieci otrzymają wyprawkę plastyczną, zestaw nowych zabawek i pomocy dydaktycznych. Oprócz codziennych 5-godzinnych zajęć realizujących podstawę programową organizowane są indywidualne zajęcia logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne oraz gimnastyka korekcyjna i grafomotoryka. Zajęciami specjalistycznymi objęte są również starsze przedszkolaki z grupy 5 i 6-latków.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status