Menu Zamknij

Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie

29 września 2023 roku uczniowie klas IV ,VI i VII Szkoły Podstawowej w Modlnej uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Kopalni Soli w Kłodawie. Jest to największa czynna kopalnia soli kamiennej w Polsce, posiadającą jednocześnie najgłębszą w kraju podziemną trasę turystyczną na poziomie 600 metrów. Decyzję o budowie kopalni zapadła jesienią 1949 r. W latach 1950–1954 zgłębiono dwa szyby Michał i Barbara. Eksploatację soli rozpoczęto w 1956 roku, a jako siła pociągowa pracowało wówczas pod ziemią 40 koni. Uczniowie po zjechaniu szybem Michał poza historią kopalni poznali przeszłość geologiczną złóż naturalnej soli kamiennej powstałej ponad 200 mln lat temu z odparowania mórz i oceanów. Dzięki wspaniałym przewodnikom oprowadzającym po podziemiach kopalni z wielką pasją i przywiązaniem do tego miejsca, dowiedzieli się również o Świętej Kindze – patronce górników, oraz mieli możliwość podziwiania maszyn i sprzętu górniczego. Nasi uczniowie uczestniczyli również w symulacji detonacji ładunku wybuchowego . Na koniec swojej wizyty w kopalni, każdy mógł wybrać sobie bryłkę odłamków solnych oraz otrzymał 3 kg soli kamiennej.

Katarzyna Górna –
nauczyciel biologii i geografii w Szkole Podstawowej w Modlnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status