Menu Zamknij

Przyszkolny ogródek

Z inicjatywy dyrektora szkoły, nauczycieli  i wszystkich uczniów w naszej szkole powstał mały ogródek przyszkolny. Inicjatywę tę wsparli wszyscy uczniowie, którzy zakupili rośliny oraz sami dokonywali ich nasadzeń. Nasz ogródek  uzupełnia nasadzenia w istniejącym już ogródku dydaktycznym, będzie on stwarzał dzieciom możliwości poznania różnych gatunków roślin i wymagań glebowych oraz zasad ich pielęgnacji. Istotnym było wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół szkoły powstałej po termomodernizacji budynku co przyczyniło się do  zagospodarowania  terenu. Praca  w ogrodzie wyrobiła nawyki dbania o rośliny i estetykę otoczenia, uwrażliwiła  na piękno przyrody, nauczyła wielu czynności związanych z utrzymaniem i pielęgnacją ogrodu. Jego rezultatem w przyszłości będzie rozbudzenia świadomości uczniów i postaw przyrodniczych, zdolność dostrzegania zjawisk, obserwacje ogrodu w różnych porach roku i poznanie różnych gatunków kwiatów. Ponadto zagospodarowanie terenu przyszkolnego poprawi walory estetyczne otoczenia szkoły, podniesie świadomość ekologiczną uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Rabaty  ozdobnych roślin  kolorami kwitnących kwiatów nadadzą  piękna temu miejscu i podniosą walory estetyczne całego ogrodu dydaktycznego .

Katarzyna Górna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status