Menu Zamknij

Kampania promująca honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”

W miesiącu grudniu uczniowie klas IV-VIII brali udział w ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”.  Realizowana jest ona w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie  samowystarczalności  Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W tym celu, w ramach ww. programu, zostały opracowane materiały promocyjne, m.in.: scenariusze lekcji, quizy dla uczniów, film edukacyjny, ulotki edukacyjne, gadżety, które ułatwiły przekazanie odpowiedniej wiedzy uczniom. Celami szczegółowymi programu są: promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa, zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury „Kandydata na dawcę krwi”, zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości.

Katarzyna Górna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status