Menu Zamknij

Organizacja nauczania hybrydowego w klasach IV-VIII od 17 maja 2021 r.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki od 17 do 28 maja 2021r. uczniowie klas IV–VIII wracają do szkół w systemie hybrydowym.

Oddziały przedszkolne i uczniowie klas I–III kontynuują stacjonarną naukę
w szkole.

W naszej szkole organizacja systemu hybrydowego została dostosowana do specyfiki placówki, liczebności poszczególnych klas oraz ilości oddziałów.

W dniach 17–20.05.2021r. (od poniedziałku do czwartku) w szkole stacjonarnie uczyć się będą klasy: IVA, VA, VIIIA, VIIIB. Na zdalnym nauczaniu pozostają klasy: VIA, VIB, VIIA .

W dniach 21, 24 oraz 28 maja (piątek, poniedziałek, piątek) w szkole stacjonarnie uczyć się będą klasy: IVA, VIA, VIB, VIIA. Na zdalnym nauczaniu pozostają klasy: VA, VIIIA, VIIIB.

W dniach 25–27.05.2021 r. (wtorek – czwartek) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego odbywają się egzaminy ósmoklasisty.

Od poniedziałku 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie będą się uczyć stacjonarnie w szkole.

Dowóz uczniów do szkoły oraz odwozy odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym od 1 września 2020 roku.

Wracamy do przydziałów szatni obowiązujących od 1 września 2020 r. Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III wchodzą do szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej. Uczniowie z klas IV–VIII wchodzą do szkoły głównym wejściem.

Uczniowie klas IV–VIII wracają do swoich klas przydzielonych we wrześniu 2020 roku. Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Obiady wydawane będą poszczególnym klasom zgodnie z harmonogramem opracowanym we wrześniu 2020 r.  Po każdej klasie stołówka będzie dezynfekowana i wietrzona.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących w szkole zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, które prosimy bezwzględnie przestrzegać i respektować.

Rafał Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status