Menu Zamknij

„Oko, ucho, ręka – czy poprawnie się nimi posługuję?”

W dniu 6 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Modlnej odbył się quiz dla uczniów klas IV-VII : „Oko, ucho, ręka – czy poprawnie się nimi posługuję?” zorganizowany przez pedagoga, psychologa i logopedę szkolnego. Zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań z zakresu umiejętności percepcyjno-motorycznych. Uczniowie pracowali w pięciu drużynach trzyosobowych. Quiz dawał  uczestnikom  możliwość  zweryfikowania swoich umiejętności w zakresie percepcji wzrokowej i  słuchowej oraz  zdolności manualnych. Wśród zadań do wykonania były: historyjka obrazkowa – sprawdzająca umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, rozsypanka wyrazowa, zadania słowne, pamięciowe i słuchowe. Jury w składzie: dyrektor szkoły p. Rafał Nowak, wicedyrektor szkoły p. Anna Pisera oraz nauczyciel wspomagający p. Joanna Kafarska, oceniało poprawność oraz czas wykonywanych zadań. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wykonywali poszczególne polecenia, motywując się wzajemnie.

I  miejsce zdobyła klasa 7a, II miejsce – klasa 5, III miejsce -7b, wyróżnienia: klasa 4 i 6. Uczestnicy quizu otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i były one przeznaczone dla całych klas reprezentantów. Uczniowie zdobyli gry planszowe, które mogą wykorzystać podczas przerw międzylekcyjnych. Uczestnicy wydarzenia wykazali chęć powtórzenia podobnej inicjatywy.

Organizatorzy:

 Anna Sadecka

Agnieszka Stańczyk- Wasińska

Patrycja Rzeźnik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status