Menu Zamknij

Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

23 kwietnia uczniowie klasy VIII : Filip Biernaciak, Kacper Frątczak, Piotr Rogalski uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Turniej ten ma charakter wieloetapowy organizowany na etapach: szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest on organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi. Patronatem na etapie powiatu byli m.in. Starosta Zgierski Bogdan Jarota.

Cel Turnieju to działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez:

  • popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego,

  • propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu

  • inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej był podzielony na dwa etapy, uczniowie sprawdzali nie tylko swoją wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności kierowania rowerem na specjalnie przygotowanym torze przeszkód.

Składam podziękowania uczniom za przygotowanie się do Turnieju i godne reprezentowanie naszej szkoły.

Katarzyna Górna

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status