Menu Zamknij

KWARANTANNA I ZDALNE NAUCZANIE W KLASIE I.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu nakazuje poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 27.11.2021 r. do dnia 04.12.2021 r. w miejscu zamieszkania wszystkich uczniów klasy I A Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej obecnych na zajęciach w dniu 24.11.2021 roku wraz nauczycielami, którzy prowadzili tego dnia zajęcia w wymienionej klasie.

W związku z powyższym po uzyskaniu akceptacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu dyrektor Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej podjął decyzję o wdrożeniu nauczania zdalnego w klasie pierwszej w okresie od poniedziałku 29 listopada do piątku 3 grudnia 2021 roku.

Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z procedurami obowiązującym w szkole.

Kwarantanna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) nie dotyczy osób zaszczepionych. Osobą zaszczepioną jest osoba, której podano wszystkie dawki, które są przewidziane dla danego rodzaju szczepionki i od podania ostatniej dawki upłynęło co najmniej 14 dni.

Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie zasad kwarantanny.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status