Menu Zamknij

Książkowy Zawrót Głowy w Szkole w Modlnej

Już od ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3. Otrzymaliśmy środki finansowe, które mogliśmy przeznaczyć na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i realizację działań promujących czytelnictwo. W związku z tym w maju odbyło się spotkanie z pisarzem Panem Eugeniuszem Dolatem, łodzianinem tworzącym książki dla dzieci. Na zakończenie Miesiąca Książki, 31 maja, w obecności gości ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie i szkoły w Parzęczewie, odbyły się zajęcia „Dzisiaj w bibliotece zagadki i szyfry”. W czerwcu uczestniczyliśmy w akcji czytelniczej JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM. Polegała ona na równoczesnym czytaniu książek przez uczniów z całej Polski. My ułożyliśmy, czytając, napis MODLNA CZYTA.

8.09. tego roku wspólnie czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w ramach Narodowego Czytania. Uczniowie wcielili się w role głównych bohaterów – Janka Bohatyrowicza, Justynę Orzelską czy też Benedykta Korczyńskiego, a w wydarzeniu wzięła udział Dyrekcja Szkoły. 15.09. uczniowie wykazywali się „kropkową kreatywnością” w ramach Międzynarodowego Dnia Kropki. Czytaliśmy książkę „The Dot” o historii Vashti, dziewczynki rozwijającej swój talent malarski.

Już od tygodnia oczy czytelników cieszy wystawka nowości zakupionych za kwotę 5.000 zł (z czego 4.000 zł to otrzymana dotacja). Zbiory biblioteki wzbogaciły się o 272 książki wybrane przez naszych uczniów w ankiecie.

Przed nami jeszcze konkursy i zajęcia biblioteczne na podstawie zakupionych książek. Zapraszamy do naszej biblioteki.

Bibliotekarz szkolny Alicja Goślińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status