Menu Zamknij

Konkurs ,,Stop przemocy”.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 został zorganizowany konkurs dla uczniów klasy III na plakat pt ,,Stop przemocy”. Celem tego konkursu było zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej, edukacja w zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy, zwiększenia zaangażowania i reagowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą przemocy. Uczniowie poprzez formę artystyczną jaką było stworzenie plakatu wyrazili swoją postawę oraz zaangażowali się w walkę ze zjawiskiem przemocy tworząc 20 oryginalnych prac. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pana Dyrektora Rafała Nowaka oceniała prace pod względem kreatywności, oryginalności oraz głębokości przekazu antyprzemocowego. Pierwsze miejsce zajęła praca Nadii Blaźniak, drugie Marceliny Kociołek a trzecie Nataszy Gabrysiak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz piękne nagrody rzeczowe, które wręczyła Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Aleksandra Rogalska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status