Menu Zamknij

Informacje dotyczące obiadów


 

 Koszt obiadów w miesiącu czerwcu

 wynosi 67,50 zł.

(15 dni x 4,50)

Wpłaty i przelewy proszę dokonywać włącznie do 10.06.2022

w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej


 Koszt obiadów w maju

 wynosi 76,50 zł.

(17 dni x 4,50)

Wpłaty i przelewy proszę dokonywać do 13.05.2022

w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej


 

 Koszt obiadów w kwietniu

 wynosi

76,50 zł.

(17 dni x 4,50)

Wpłaty i przelewy proszę dokonywać do 11.04.2022

w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej


 Koszt obiadów w miesiącu marcu

 wynosi

103,50 zł.

(23 dni x 4,50)

Wpłaty i przelewy proszę dokonywać do 11.03.2022

w sekretariacie szkoły

lub przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej


Przypominamy o wpłatach na obiady za miesiąc luty

Klasy 0-III

koszt obiadów po odliczeniu nauki zdalnej wynosi

36,00 zł

(8 dni x 4,50)

 

Klasa IV

koszt obiadów po odliczeniu nauki zdalnej wynosi

22,50 zł

(5 dni x 4,50)

UWAGA!!!! 

W związku z tym, że uczniowie klas 5-8 w miesiącu lutym wracają na jeden dzień, nie mają opłaty za obiady w tym miesiącu

dla tych uczniów obiady będą wydawane

od 1 marca 2022r. (wtorek)


UWAGA!

W związku z kwarantanną i nauką zdalną

 koszt obiadów w miesiącu  lutym wynosi

klasy 0-III – 36,00 zł

8 dni x 4,50

Klasa IV – 22,50 zł

5 dni x 4,50

Wpłaty proszę dokonywać wyłącznie do 11.02.2022.

przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej


Koszt obiadów w miesiącu

lutym wynosi

klasy 0-IV  45,00 zł

10 dni x 4,50

Wpłaty proszę dokonywać wyłącznie do 11.02.2022.

przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Osoby wpłacające na konto szkoły proszę o całą wpłatę zwroty będą robione na koniec miesiąca na konto .


Koszt obiadów w miesiącu

styczniu wynosi

72,00 zł

16 dni x 4,50

Wpłaty proszę dokonywać wyłącznie do 17.01.2022.

przelewem na konto szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Osoby wpłacające na konto szkoły proszę o całą wpłatę zwroty będą robione na koniec miesiąca na konto .


Koszt obiadów w miesiącu grudniu wynosi

72,00 zł Oddziały przedszkolne

16 dni x 4,50

58,50 zł klasy I-VIII

13 dni x 4,50

W związku z końcem roku wpłaty proszę dokonywać wyłącznie do 10.12.2021r.

przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Osoby wpłacające na konto szkoły proszę o całą wpłatę zwroty będą robione na koniec miesiąca na konto .


Koszt obiadów w miesiącu grudniu wynosi

72,00 zł.

16 dni x 4,50 = 72,50

W związku z końcem roku wpłaty proszę dokonywać wyłącznie do 10.12.2021r.

przelewem na konto szkoły 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlnej

od 1 września 2021r. cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.


Koszt obiadów w miesiącu listopadzie wynosi

85,50 zł.

19 dni x 4,50 = 85,50

Wpłaty proszę dokonywać do 15.11.2021r.

przelewem na konto szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlnej

od 1 września 2021r. cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.


Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi

85,50 zł.

19 dni x 4,50 = 85,50

Wpłaty proszę dokonywać do 13.10.2021r.

przelewem na konto szkoły

 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

 

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlnej

od 1 września 2021r. cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.


Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2021 r.wynosi:

81,00 zł.

18 dni x 4,50 = 81,00 

Obiady rozpoczynają się od 06.09.2021r.

Chęć uczęszczania na obiady proszę zgłaszać w sekretariacie

od 1 września do 3 września

Wpłaty proszę dokonywać do 10.09.2021r.

przelewem na konto szkoły 

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota:

           Słownie:

           Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

UWAGA!!!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlnejod 1 września 2021r. cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.


ODLICZENIA ZA OBIADY

Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni.

Odpis następuje od drugiego dnia po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u intendenta lub w sekretariacie szkoły do godz. 7.00 dnia poprzedniego.


UWAGA!!!

Informujemy, że od 06.09.2021r. dzieci korzystające z obiadów dofinansowanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie nie będą jadły  obiadów. Proszę o zgłaszanie się do GOPS w Ozorkowie od dnia 01.09.2021r. w celu dofinansowania obiadów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status