Menu Zamknij

14 Kwietnia – Święto Chrztu Polski

14 kwietnia to ważna data w historii Polski, ponieważ jest to symboliczna data chrztu księcia Mieszka I w 966 roku. Chrzciny te uznawane są za początek polskiej państwowości oraz wprowadzenie Polski w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Chrzest Mieszka I miał fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to ważny krok w procesie chrystianizacji i budowie struktur kościelnych na ziemiach polskich. Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim umocniło władzę księcia, wspierało integrację młodego organizmu państwowego i dawało mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Chrzest Mieszka I wprowadził Polskę w krąg państw Europy Zachodniej i zapoczątkował proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Od tej pory polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. Warto jednak podkreślić, że relacje i źródła historyczne dotyczące Chrztu Polski są skromne, a wiele kwestii w tym zakresie to jedynie hipotezy historyków. Niemniej jednak, data 14 kwietnia pozostaje ważnym symbolem dla polskiej historii i tożsamości narodowej. Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski i uważany jest za twórcę państwa polskiego. Urodził się w drugiej połowie X wieku, prawdopodobnie między 922 a 945 rokiem. Jego rodzicami byli książęta Siemomysł i Dobrawa. Mieszko I objął rządy po śmierci swojego ojca w latach 60. X wieku i zaczął działać na rzecz zjednoczenia plemion polskich. Dzięki swoim zdolnościom militarnym i dyplomatycznym zdołał rozszerzyć swoje terytorium i wzmocnić swoją pozycję w Europie Środkowej. W roku 965 Mieszko I zawarł małżeństwo z Dobrawą, córką księcia Czech Bolesława I. To małżeństwo umocniło pozycję Polski w Europie i ułatwiło wejście kraju w krąg cywilizacyjny Zachodu. Rok później, właśnie w Wielką Sobotę 966 roku, Mieszko I został ochrzczony w obrządku łacińskim, co zapoczątkowało chrystianizację Polski. Podczas swojego panowania Mieszko I zorganizował pierwszy zjazd gnieźnieński, który był ważnym wydarzeniem dla polskiej państwowości i relacji międzynarodowych. W 991 roku Mieszko I wraz z Bolesławem Chrobrym zawarł sojusz, który zapewnił pokój i stabilizację w regionie. Mieszko I zmarł w 992 roku i został pochowany w katedrze w Poznaniu. Jego następcą został jego syn, Bolesław Chrobry, który kontynuował dzieło ojca i przyczynił się do dalszego rozwoju państwa polskiego. W naszej szkole z okazji Święta Chrztu Polski powstała wystawa plakatów przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela religii i historii pani Małgorzaty Litwinowicz. Poszczególne klasy podczas miały również możliwość uczestniczenia w okolicznościowych zajęciach związanych z tym wydarzeniem. Klasom I-III podczas zwiedzania wystawy towarzyszył dyrektor szkoły, który również opowiedział najmłodszym uczniom o okolicznościach przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status