Menu Zamknij

ZMIANA DOTYCZĄCA WPŁAT NA OBIADY

Od lutego 2019 r następuje zmiana w sposobie płatności za obiady. Wpłaty można dokonywać w sekretariacie szkoły oraz na numer konta 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001 do dnia 15-go każdego miesiąca. Cena jednego obiadu wynosi 3,00 zł. W tytule przelewu należy podać okres, za który jest wpłata, imię i nazwisko dziecka korzystającego z obiadów, klasę i szkołę do której uczęszcza dziecko.

Wzór wpłaty:

           Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

           Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

           Kwota: 30,00

           Słownie: trzydzieści złotych

        Tytułem: Wpłata na obiady za luty 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Nieobecności:

Jeżeli dziecko było chore i kwota za obiady nie była jeszcze wpłacona, należy pomniejszyć kwotę wpłaty o ilość dni nieobecności dziecka np. 5 dni x 3,00 zł =15,00 do odliczenia.

Jeżeli została kwota wpłacona z góry za cały miesiąc, to proszę o zgłaszanie nieobecności najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 7.30 osobiście lub telefonicznie pod numer 42 710-13-86 .

Kwota za odliczone dni zostanie odesłana na konto rodzica w tym samym miesiącu.

Informacje o wysokości opłat za obiady w danym miesiącu, będą umieszczane na tablicach informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej szkoły lub pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status