Menu Zamknij

Podsumowanie zajęć w ramach projektu “Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej”.

Dnia12 grudnia 2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia dla uczniów w ramach realizowanego od stycznia 2017 r. projektu „Laboratorium kompetencji w Gimnazjum w Modlnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 424.203,25 zł.

 W ramach realizacji utworzono pracownię do nauczania chemii, fizyki, biologii i geografii z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, zakupiono pomoce do matematyki i języków obcych. Szkoła została doposażona w 2 tablice multimedialne i przenośny sprzęt komputerowy dla uczniów.

Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas dodatkowych zajęć. Udział we wsparciu wzięło 100 osób,w tym 81 uczniów i 19 nauczycieli. Zrealizowano:

  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Z matematyki – 195 godz.

Z języka angielskiego – 120 godz.

Z języka niemieckiego – 120 godz.

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Koło Młodych Matematyków – 180 godz.

Warsztaty z języka angielskiego – 180 godz.

Warsztaty z języka niemieckiego – 180 godz.

Koło Młodych Przedsiębiorców – 180 godz.

  • zajęcia przyrodnicze

Koło Młodych Biologów – 120 godz.

Koło Młodych Podróżników – 120 godz.

Koło Młodych Chemików – 360 godz.

Koło Młodych Inżynierów – 120 godz.

  • koło informatyczne – 180 godz.
  • zajęcia specjalistyczne wspierające ucznia

Korekcyjno-kompensacyjne – 420 godz.

Dla uczniów z dysleksją – 195 godz.

Logopedyczne – 60 godz.

Psychoedukacyjne – 135 godz.

Gimnastyka korekcyjna – 120 godz.

Projekt zapewniał odwóz uczniów po zajęciach i wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz pakiet szkoleń dla nauczycieli.

Koordynator projektu

Alicja Goślińska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status