Menu Zamknij

PIĄTEK 7 STYCZNIA 2022 r. – SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej informuje, że na podstawie zarządzenia nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r. wydanego zgodnie z przepisami art. 130 § 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320) piątek 7 stycznia 2022 r. (po Święcie Trzech Króli) będzie dniem wolnym od pracy za święto wypadające w sobotę (1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok).

Szkoła Podstawowa w Modlnej będzie tego dnia zamknięta.

Dla uczniów jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno–wychowawczych zgodnie z
zarządzeniem dyrektora nr 8/2021 z dnia 14 września 2021 roku wydanego na podstawie
§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603).

Rodzice uczniów nie zgłosili tego dnia potrzeby zorganizowania świetlicowych zajęć opiekuńczych, o których mowa w § 4 Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 2301).

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status