Menu Zamknij

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 r. Jest on obchodzony w dniu 23 lutego. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. To jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Charakteryzuje je uczucie przygnębienia i braku motywacji do działania. Depresja to nie tylko „choroba głowy” – swoim zakresem depresja obejmuje całość funkcjonowania dziecka, nie tylko jego nastrój czy emocjonalność. W związku z tym ma wpływ na wszystkie aspekty jego życia, również te szkolne. Dzieci chorujące na depresję często cierpią na zaburzenia poznawcze – mają trudności z nauką wynikające z kłopotów z zapamiętywaniem, skupieniem uwagi, z myśleniem. Ponieważ jednym z objawów towarzyszących depresji są zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, wybudzanie się w nocy i wczesnym rankiem lub nadmierna senność), uczniowie z depresją czują ogromne zmęczenie. Trudności z zapamiętywaniem i koncentracją są najczęstszą przyczyną pogarszania się ocen i objawem, który może zostać zauważony przez nauczyciela lub rodzica. Kolejnym istotnym objawem, interpretowanym negatywnie, są zmiany w zachowaniu: młodzież chorująca na depresję rzadziej jest „tylko” smutna i przygnębiona, częściej w obrazie choroby obserwujemy gniew, złość, niekontrolowane wybuchy emocji, kłótliwość. Często zachowania te są kojarzone z nieposłuszeństwem, z buntem nastolatka, z burzą hormonów, a w istocie mogą być także sygnałem depresji.

Depresji mogą towarzyszyć myśli rezygnacyjne oraz zachowania samobójcze i to one są największym zagrożeniem towarzyszącym tej chorobie. Scenariusz rozwoju depresji może wyglądać następująco: choroba wywołuje w młodych osobach przekonanie, że ich życie nie ma żadnej wartości, że tylko denerwują rodziców i nauczycieli, że w szkole i w domu jest źle i nigdy nie będzie lepiej.
Z powodu „złego” zachowania, złych ocen nawarstwiają się trudności, zarówno w domu jak i w szkole. W związku z przygnębieniem, wybuchami złości, niechęcią do spędzania wspólnie czasu zaczynają się też komplikacje w relacjach z przyjaciółmi i znajomymi. Pojawia się dojmujące poczucie winy oraz trudne do udźwignięcia poczucie wstydu.

Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia dotyczące depresji prosimy o kontakt ze specjalistami. Nie należy bagatelizować objawów, gdyż z czasem mogą one się nasilać. Depresja nieleczona może być chorobą śmiertelną, dlatego nigdy nie należy jej bagatelizować. Szukajmy pomocy i wsparcia. Pamiętajmy o tym, że tak, jak osoba chora na zapalenie oskrzeli nie może siłą woli przestać kasłać, tak osoba chorująca na depresję nie może po prostu „wziąć się w garść”. Potrzebuje porady i wsparcia specjalisty.

Specjaliści szkolni:

Agnieszka Kwaśniewska – psycholog

Anna Sadecka – Dłubała – pedagog

Agnieszka Stańczyk – Wasińska – logopeda

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status