Menu Zamknij

Majowy Książkowy Zawrót Głowy w Modlnej

plakat

Nasza szkoła aplikowała o środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla uczniów szkoły podstawowej i realizację działań promujących czytelnictwo. W dniu 24 maja Pan Wójt Tomasz Komorowski przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Małgorzaty Domańskiej podpisał umowę z Łódzkim Kuratorem Oświaty Panem Andrzejem Krychem. Mamy do dyspozycji 5.000 złotych, z czego 4.000 zł z dotacji.

Już wcześniej rozpoczęliśmy przygotowania do zakupu nowości, realizując nietypową ankietę. Czytelnicy biblioteki mogli napisać tytuły książek na wywieszonym „plakacie” i na tej podstawie powstała lista pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców.

29 maja, w ramach działań promujących czytelnictwo, odbyło się spotkanie z pisarzem Panem Eugeniuszem Dolatem, łodzianinem tworzącym książki dla dzieci. Pierwszą częścią spotkania była rozmowa z dziećmi klas 0-3 o tym, jak powstaje książka. Spotkania w bibliotece szkolnej zaowocowały wieloma trafnymi wypowiedziami uczniów. Następnie Pan Dolat, wyposażony w ciekawe rekwizyty i stroje, recytował swoje wierszyki. Wkładał w to mnóstwo energii i serca, co spotkało się z entuzjazmem publiczności. Po krótkim wywiadzie z twórcą dzieciaki mogły zakupić książeczki z osobistą dedykacją i autografem ich autora. Nasza biblioteka również wzbogaciła się o cztery pozycje z dorobku Pana Eugeniusza Dolata.

Na zakończenie Miesiąca Książki, 31 maja, w obecności gości ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie i szkoły w Parzęczewie, odbyły się zajęcia „Dzisiaj w bibliotece zagadki i szyfry”. Uczniowie klasy II rozwiązywali zagadki umieszczone w kole fortuny a dotyczące znajomości baśni. Następnie pod kierunkiem Pani Aleksandry Rogalskiej wykonali książeczki 3D „Czy znasz rodzaje książek?”, wykazując się przy tym wiedzą o książkach.

Już niebawem dalszy ciąg naszych czytelniczych przygód.

Alicja Goślińska i Aleksandra Rogalska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status