Menu Zamknij

KWARANTANNA I ZDALNE NAUCZANIE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 0A, 0B ORAZ KLASACH I-III

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu nakazuje poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 05.02.2022 r. do dnia 08.02.2022 r. w miejscu zamieszkania wszystkich uczniów dzieci z oddziału przedszkolnego 0A , 0B, uczniów klasy I, II,III Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej obecnych na zajęciach w dniu 01.02.2022. W związku z powyższym po uzyskaniu akceptacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu dyrektor Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej podjął decyzję o wdrożeniu nauczania zdalnego w oddziałach przedszkolnych 0A, 0B oraz klasach I-III w okresie od poniedziałku 7 lutego do wtorku 8 lutego 2022 roku. Nauczanie zdalne odbywać się będzie zgodnie z procedurami obowiązującym w szkole. Kwarantanna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) nie dotyczy osób zaszczepionych. Osobą zaszczepioną jest osoba, której podano wszystkie dawki, które są przewidziane dla danego rodzaju szczepionki i od podania ostatniej dawki upłynęło co najmniej 14 dni. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do osób poniżej 18 roku życia. Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się również wobec osoby która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Apelujemy do wszystkich o przestrzeganie zasad kwarantanny.

 

Kwarantanna i zdalne dla 0-3
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status