Menu Zamknij

Koszt obiadów

Koszt obiadów w miesiącu maju

wynosi: 48,00 zł.

(po odliczeniu dni strajku)

Proszę również o wpłaty za zaległy miesiąc kwiecień – 30,00 zł do sekretariatu szkoły.

Wpłaty proszę dokonywać do 15.05.2019

w sekretariacie szkoły w godzinach

7:00 – 7:30 i 12:00 – 15:00

lub przelewem na konto szkoły

92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Wzór wpłaty:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Modlnej

Nr rachunku odbiorcy: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001

Kwota:

Słownie:

Tytułem: Wpłata na obiady za (nazwa miesiąca) 2019, Jan Kowalski, kl. II, SP w Modlnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status