Menu Zamknij

Konkurs “Zawsze bezpieczni” dla uczniów szkół Gminy Ozorków.

Celem Konkursu będzie wypracowanie wspólnego dla uczniów gminy hasła propagującego bezpieczne zachowania w roku szkolnym 2022/2023. Jego ideą jest przedstawienie w formie hasła wiedzy autorów o bezpiecznych zachowaniach. Tematyka może obejmować np. bezpieczeństwo na drodze, w wodzie, w sieci, podczas prac polowych, przeciwpożarowe, zdrowotne, itd.
Prace powinny zostać ukończone do dnia zakończenia roku szkolnego a następnie złożone
do Urzędu Gminy w Ozorkowie. W terminie do końca lipca 2022r. komisja w składzie określonym Regulaminem Konkursu (w załączeniu) wyłoni laureatów. Zapraszamy także do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o problematyce bezpieczeństwa. Prace przygotowane dowolną techniką powinny zostać przekazane do Urzędu Gminy do końca czerwca 2022r. Będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych, klasy I-III, IV-VI, VII-VIII, przez komisję konkursową. Finał obydwu konkursów, połączony z wręczeniem nagród odbędzie się na początku roku szkolnego, we wrześniu 2022 r, tak aby w ramach policyjnej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przypomnieć po wakacjach o właściwym zadbaniu o własne bezpieczeństwo. O terminie i wyłonionych laureatach dyrekcje szkół podstawowych zostaną powiadomione przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.
Konkurs plastyczny i na hasło o problematyce bezpieczeństwa został objęty patronatem przez Pana Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego.
Zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do aktywnego uczestniczenia w tej inicjatywie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status