Menu Zamknij

INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ od 17 GRUDNIA 2021 ROKU DO 9 STYCZNIA 2022 ROKU.

informacja o nauce zdalnej

INFORMACJA O ORGANIZACJI ZAJĘĆ
OD 17 GRUDNIA 2021 ROKU DO 9 STYCZNIA 2022 ROKU

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 2301) od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie klas I–VIII przechodzą na naukę zdalną. Realizowane w tych dniach zajęcia (20-22 grudnia oraz 3-5 stycznia) będą odbywać się z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Rodzice uczniów z klas I–III, którzy nie będą w stanie zapewnić swoim dzieciom opieki w wyżej wymienionym okresie proszeni są o złożenie wniosków o opiekę świetlicową do dyrektora szkoły (zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia).

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Przypominamy, że 7 stycznia 2022 r. przypada dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlnej wydanym na podstawie § 5 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Po 9 stycznia 2022 r. zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki ma nastąpić powrót do stacjonarnego nauczania dla uczniów klas I–VIII.

—————————————————————————————————————

Zajęcia w dniach 20-22 grudnia 2021 r. oraz 3-5 stycznia 2022 r. w oddziałach przedszkolnych (0A oraz 0B) odbywają się bez zmian w formie stacjonarnej.
W tych dniach dla dzieci z oddziałów przedszkolnych obiady będą wydawane bez zmian.
Autobus szkolny nie będzie kursował.

Ze względu na planowany od soboty 18 grudnia 2021 r. do środy 5 stycznia 2022 r. remont podłogi w pawilonie A rodzice proszeni są w tym okresie o wchodzenie do szkoły głównym wejściem. Tymczasowa szatnia dla przedszkolaków zorganizowana zostanie przy bibliotece szkolnej.

—————————————————————————————————————

W najbliższy piątek 17 grudnia 2021 r. w klasach IV–VIII na 4 i 5 godzinie lekcyjnej odbędą się spotkania wigilijne z wychowawcami. Zajęcia od 1 do 3 godziny lekcyjnej zgodnie z planem lekcji. W klasach I–III oraz oddziałach przedszkolnych zajęcia świąteczne oraz spotkania wigilijne. Tego dnia zajęcia lekcyjne dla wszystkich uczniów zakończą się po 5 godz. lekcyjnej. Świetlica szkolna pracuje bez zmian.
Obiady będą wydawane zgodnie z jadłospisem.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status