Menu Zamknij

Informacja dotycząca zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MODLNEJ INFORMUJE, ŻE ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY BĘDĄ DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY 31 LIPCA 2020 ROKU (PIĄTEK) W GODZINACH 13:30 – 15:30

JEDNOCZEŚNIE PROSZĘ UCZNIÓW O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z DNIA 28 LIPCA 2020 R. DOTYCZĄCĄ OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ORAZ PRZYPOMINAJĄCĄ NAJWAŻNIEJSZE TERMINY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (załącznik)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status