Menu Zamknij

Informacja dotycząca dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych którymi będą: – 13 października 2023 r. – 29, 30 kwietnia 2024 r. – 2 maja 2024 r. – 14, 15, 16 maja 2024 r. (dni egzaminu ósmoklasisty) – 31 maja 2024 r. W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo–wychowawczych dla uczniów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status