Menu Zamknij

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I–III

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Na zajęcia mogą uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej –  zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego nauka odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym. Przypominamy, że w placówce obowiązują „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej w czasie epidemii” uwzględniające specyfikę placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Dowozy uczniów do szkoły będą realizowane zgodnie z harmonogramem obowiązującym od 1 września 2020 r.

W celu zachowania bezpiecznych odległości w szatni, uczniowie klasy I oraz II wchodzą do szkoły głównym wejściem. Uczniowie klasy III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych bez zmian wejściem od strony boiska szkolnego.

Zmodyfikowany został plan lekcji klas I–III, tak aby do czasu pierwszego odwozu (godzina 12:35) na świetlicy szkolnej przebywała maksymalnie jedna klasa.  Proszę zapoznać się ze zmianami w dzienniku elektronicznym VULCAN. Zmiany mają również ograniczyć do minimum kontakty między poszczególnymi klasami.

Od 18 stycznia uczniowie klas I–III oraz oddziałów przedszkolnych mogą spożywać w szkole obiady. Każda klasa będzie korzystać ze stołówki indywidualnie, zgodnie
z harmonogramem wydawania obiadów.

Koszt obiadów za styczeń wynosi 40,00 złotych (10 dni x 4,00 zł obiad). Wpłat prosimy dokonać do 22 stycznia 2021 r. (piątek). W obecnym stanie zagrożenia epidemiologicznego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty za obiady na konto szkoły: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001. W wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

Rafał Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status