Menu Zamknij

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I–III W ZWIĄZKU Z POWROTEM DO NAUKI STACJONARNEJ OD MAJA 2021 ROKU.

Od 4 maja 2021 r. decyzją Rady Ministrów uczniowie klas I–III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego nauka analogicznie do okresu od stycznia do marca 2021 r. odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym. Przypominamy, że w placówce obowiązują „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej w czasie epidemii” uwzględniające specyfikę placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Na zajęcia mogą uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej –  zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Dowozy uczniów do szkoły będą realizowane zgodnie z harmonogramem obowiązującym od 1 września 2020 r.

W celu zachowania bezpiecznych odległości w szatni, uczniowie klasy I oraz II wchodzą do szkoły głównym wejściem, tak jak to miało miejsce od stycznia do marca 2021 roku. Uczniowie klasy III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych bez zmian wejściem od strony boiska szkolnego.

Wracamy do zmodyfikowanego planu lekcji dla klas I–III, tak aby do czasu pierwszego odwozu (godzina 12:35) na świetlicy szkolnej przebywała maksymalnie jedna klasa.  Proszę zapoznać się z planem w dzienniku elektronicznym VULCAN. Zmiany mają również ograniczyć do minimum kontakty między poszczególnymi klasami.

Od 4 maja uczniowie klas I–III oraz oddziałów przedszkolnych mogą spożywać w szkole obiady. Każda klasa będzie korzystać ze stołówki indywidualnie, zgodnie z harmonogramem wydawania obiadów.
W dniach egzaminu ósmoklasisty (25–27 maja) obiadów nie będzie. 

Koszt obiadów za miesiąc maj wynosi 68,00 złotych (17 dni x 4,00 zł obiad). Wpłat prosimy dokonać do dnia 14 maja 2021 r. (piątek). W obecnym stanie zagrożenia epidemiologicznego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty za obiady na konto szkoły: 92 8786 0001 0001 1572 2001 0001. W wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

Rafał Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status