Menu Zamknij

II edycja quizu: „Oko, ucho, ręka – czy poprawnie się nimi posługuję?”

grupa uczniów pozująca do zdjęcia

W dniu 5 kwietnia 2023 roku odbyła się II edycja quizu: „Oko, ucho, ręka – czy poprawnie się nimi posługuję?”. W spotkaniu wzięły udział klasy IV- VII. Każdą klasę reprezentowały trzyosobowe zespoły typowane przez wychowawców. Quiz składał się z 15 zadań, które usprawniały funkcje percepcyjno – motoryczne oraz pozwalały określić poziom ich funkcjonowania u uczniów. Ćwiczenia ukierunkowane były na doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo –ruchowo – przestrzennej oraz umiejętności edukacyjnych.

Jury w składzie: p. Rafał Nowak – dyrektor szkoły i p. Anna Pisera – wicedyrektor, punktowali osiągnięcia uczestników. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnością współpracy w grupie. Podczas spotkania panowała przyjazna atmosfera. Końcowym elementem quizu było wręczenie nagród (w postaci gier słowno – edukacyjnych) uczestnikom. Pozwolą one na efektywne wykorzystanie wspólnie spędzonego czasu w szkole.

Organizatorzy:

Anna Sadecka – Dłubała – pedagog szkolny

Agnieszka Stańczyk – Wasińska – logopeda

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status