Menu Zamknij

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej są już pełnoprawnymi uczniami. W dniu 12 października 2018r. odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Uroczystość ślubowania zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Ozorków pan Tomasz Komorowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlnej pani Alicja Goślińska, emerytowani pracownicy, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz rodzice uczniów klasy pierwszej, którzy mocno trzymali kciuki za swoje pociechy.

Do tej ważnej uroczystości dzieci przygotowywały się od pierwszego dnia nauki. Poznawały zasady panujące w szkole, prawa i obowiązki ucznia, zdobywały nowe wiadomości i umiejętności, pilnie pracowały na zajęciach, doświadczały szkolnego życia.

Dzieci wspaniale zaprezentowały się w programie artystycznym. Z zaangażowaniem i przejęciem śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze, wykazując się wiedzą na temat ojczyzny, zasad zachowania, szkoły, bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania i przyrody. Udowodniły, że są godne miana ucznia klasy pierwszej.

Podniosłym momentem było ślubowanie składane na sztandar szkoły. Siedmiolatki z ogromną powagą i skupieniem wypowiadały słowa: „Ślubuję sumiennie wykonywać obowiązki ucznia, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się pilnie, kochać ojczyznę, szanować innych, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom!”, po czym specjalna pieczęcią – odciskiem palca – przypieczętowały złożoną przysięgę.

Duże emocje wzbudziła ceremonia pasowania pierwszaków, której dokonała pani dyrektor. Dotykając każdego ramienia wielkim ołówkiem, potwierdziła przyjęcie maluchów do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Wychowawczyni wręczyła dzieciom legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy.

Pierwszaki przyjęły życzenia sukcesów w nauce i wspaniałych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie oraz drobne upominki od dyrekcji szkoły, rodziców i kolegów z klasy trzeciej. Miłym zakończeniem uroczystości były pamiątkowe fotografie. W sali lekcyjnej na uczniów czekała słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców. To był wyjątkowy dzień, który z pewnością na długo zostanie w pamięci dzieci, rodziców i wychowawców.

Wychowawca klasy I – Hanna Stefaniak

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status