Menu Zamknij

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2021 r., poz. 1762) w dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W godzinach 8:00–10:00 zorganizowane zostają zajęcia opiekuńcze w klasach z wychowawcami.

Od godziny 9:00 ślubowanie klasy pierwszej z udziałem rodziców oraz zaproszonych gości. Wręczenie Nagrody Wójta Gminy Ozorków.

Dowozy bez zmian na godzinę 8:00.

  1. Odwozy o godzinie 10:00
  • I autobus – Celestynów, Grabiszew, Śladków
  • II autobus – Małachowice, Czerchów, Sokolniki Parcela, Maszkowice, Sokolniki, Sokolniki Las, Helenów

Na podstawie art. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) dzień 15 października 2021 roku jest w roku szkolnym 2021/2022 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W dniu 15 października szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. Zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze należy dokonać do dnia 14 października w sekretariacie szkoły. Tego dnia nie ma dowozów autobusem szkolnym.

W dniach 14-15 października stołówka szkolna nie wydaje obiadów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status