Menu Zamknij

Doradztwo zawodowe –
wizyta w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi

uczniowie malują na kartkach

W ramach realizacji w roku szkolnym 2022/2023 wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej tegoroczni absolwenci odwiedzili w piątek 24 lutego Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jest to jedno z najstarszych liceów plastycznych w Polsce, założone tuż po II wojnie światowej przez słynnego grafika Ludwika Tyrowicza, pioniera średniego szkolnictwa artystycznego. Była to znakomita okazja do zapoznania się ze specyfiką szkoły, w której nauka kończy się poza maturą również egzaminem dyplomowym, pozwalającym na uzyskanie uprawień w zawodzie plastyka. Poza zwiedzeniem pracowni rysunku, malarstwa, rzeźby czy fotografii nasi uczniowie wzięli także udział w kreatywnych warsztatach projektowania ubrań prowadzonych przez mgr Aleksandrę Hetich. Wizyty w szkołach ponadpodstawowych mają przygotować uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, wyposażyć w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań oraz nauczyć gromadzenia informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.

Warto przypomnieć, że rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się za niespełna dwa miesiące. Tegoroczni absolwenci będą mogli składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych między 24 kwietnia a 23 maja 2023 r. Cały proces zakończy się dopiero 21 lipca 2023 roku podaniem do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status