Menu Zamknij

160 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Grupa uczniów stoi przy plakatach dotyczących 160 rocznicy Powstania Styczniowego

W tym roku obchodzimy okrągła rocznicę wybuchu powstania styczniowego, naszego najdłużej trwającego zrywu narodowowyzwoleńczego. Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim, a swym zasięgiem szybko objęło także Litwę i tzw. ziemie zabrane. Walki powstańcze miały charakter partyzancki. Do jesieni 1864 roku stoczono w nim ok. 1200 potyczek. Ze szczegółami dotyczącymi przyczyn, przebiegu oraz skutków powstania styczniowego mieli okazję zapoznać się uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej w Modlnej podczas okolicznościowych zajęć z historii. Ich zwieńczeniem było wykonanie plakatów, które zawisły na szkolnym korytarzu, przypominając całej społeczności szkolnej o tym niezwykle ważnym wydarzeniu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status